Phần 4: Khai báo hàng tồn kho – Menu BJ, BK, BL, BM, BN, BO
BJ – Quản lý kho bãi
BK – Quản lý kho
BL – Quản lý hàng tồn kho
BM – Quản lý mã hàng
BN – Quản lý đơn vị tính
BO – Quản lý tiêu chuẩn
——————————————————————-
Hotline:
Korean : 078 888 1000 / Vietnamese : 082 999 7070
Điện Thoại: (028) 6251 5774
Email: manager@amnote.com.vn / 033@amnote.com.vn
Website:

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Công Nghệ khác: http://trâm.vn/category/cong-nghe

Nguồn: http://trâm.vn

Rate this post