Khủng long gần hết số của hãng chỉ sau mỗi model 1980. K ngán loa nào.

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Công Nghệ khác: http://trâm.vn/category/cong-nghe

Nguồn: http://trâm.vn