Nhóm 1: Bài thuyết trình giới thiệu Bún bò Huế
INT1004 22 – USSH

Tag: Nguyen, Quang, Bún bò Huế, thuyết trình PowerPoint, Bài tập PowerPoint, Int1004 22, Nhóm 1, Sinh viên Nhân văn, ussh, Tin học ứng dụng

Xem thêm các bài viết Ẩm Thực khác: http://trâm.vn/category/am-thuc

Nguồn: http://trâm.vn