Unit 4: OUR PAST (lịch sử của chúng ta)
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 4 (phần 3)
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 4 (phần 3)
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
Bài tập trong unit này này nhấn mạnh về cách dùng thì QUÁ KHỨ ĐƠN và cấu trúc USED TO
USED TO có nghĩa là ĐÃ TỪNG LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ / 1 TÌNH TRẠNG TRONG QUÁ KHỨ (đã chấm dứt trong quá khứ không còn ở hiện tại nữa)

Tag: Unit 4, Tiếng Anh 8, Bài tập Tiếng Anh 8, Mai Lan Hương, Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 4, Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án, English 8, Our Past, Quá khứ của chúng ta, USED TO, Getting Started, Học tốt tiếng anh lớp 8, Ms Thơ, Giải bài tập tiếng anh 8, tiếng anh 8

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn