Game chơi : FO4
Cấu hình của mình :
CPU : Core i5 9400F
RAM : 16 GB
VGA : RTX 2060 OC 6GB của GIGABYTE
link cài:
obs:

Tag: airserver, stream, pig noob, ttm1.9, gaming of noob, huong dan

Xem thêm các bài viết Công Nghệ khác: http://trâm.vn/category/cong-nghe

Nguồn: http://trâm.vn