Code để đổi: chỉ cần copy mà dán vào tệp common.js thôi !

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Ẩm Thực khác: http://trâm.vn/category/am-thuc

Nguồn: http://trâm.vn