Demo bài tập lớn môn Công nghệ phần mềm, game được dựa trên sản phẩm mẫu của website dragonlearn.in.

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn