Bậc tự do của cơ cấu là số thông số độc lập cần cho trước để xác định hoàn toàn vị trí của cơ cấu. Hoặc là số khả năng chuyển động tương đối độc lập của cơ cấu đó;
Xếp loại cơ cấu: Trước khi xếp loại cơ cấu, ta phải tách cơ cấu thành các nhóm tĩnh định. Loại của cơ cấu là loại của nhóm có loại cao nhất.
Nội dung nghiên cứu:
– Tính bậc tự do của cơ cấu;
– Xếp loại cơ cấu.
======================================
ĐĂNG KÝ ĐỂ THEO DÕI CÁC VIDEO TIẾP THEO:
======================================
ĐĂNG KÝ ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH CHO TÁC GIẢ:
=====================================
Người hướng dẫn:
TS Nguyễn Thành Thu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THÀNH ĐẠT
Tel: 0912.146.190 – 098.198.1964
Email: nguyenthanhthu3682@gmail.com
Website:
Facebook:

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn