Video cung cấp 1 số kiến thức về NPV, và có ví dụ, giải bài tập minh họa

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn

Rate this post