Các khóa học online của mình đã có tại:
=========================================================
Hướng dẫn lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Tổng quan về nội dung loạt bài lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao.

Link tải nội dung:

Tag: lập trình C/C++ java, android, cấu trúc dữ liệu, sql, python, thủ thuật lập trình căn bản. hướng dẫn trình. ngôn ngữ triệu thân. ngon ngu lap trinh, thân triệu, lập trình thân triệu, java thân triệu, c++ thân triệu, c thân triệu, ctdlgt thân triệu, sql thân triệu

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn