Clip by Vu Huy Binh
Edit by Huanboi
Color editing by Vu Huy Binh
Music: SOME- (볼빨간사춘기)
Location: Alex Hair Studio

Tag: HAIRDO, HAIR DYING

Xem thêm các bài viết Công Nghệ khác: http://trâm.vn/category/cong-nghe

Nguồn: http://trâm.vn