Giáo viên: Trần Kim Anh
Khóa học: Toán lớp 9 ôn thi lớp 10
Website: Carot.vn

Tag: Trần Kim Anh, toán 9, căn thức, rút gọn căn thức

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn