Trong bài này chúng ta sẽ sửa đổi bổ sung các cột mới vào bảng đã có sẵn bằng câu lệnh ALTER TABLE. Cách sử dụng lệnh SQL alter table trong MySQL Workbench và SQL Server. Hướng dẫn SQL cơ bản và nâng cao. triệu thân channel-let’s grow together!

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Công Nghệ khác: http://trâm.vn/category/cong-nghe

Nguồn: http://trâm.vn