thực hành mổ giun | bài 16 | sinh học 7
Video hướng dẫn các bạn thực hành mổ giun. Bài thực hành 16 lớp 7.
Mọi thông tin các em liên hệ với thầy nhé :
Facebook :
twitter:
Gmail : [email protected]

Tag: mổ giun, mổ giun đất, mổ giun sinh học 7, cách mổ giun đất, máy mổ giun đất, mổ lấy giun đũa, cách mổ giun sinh học 7, thực hành mổ giun đất lớp 7, mổ bụng giun, thao tác mổ giun đất, mổ giun đất lớp 7, thực hành mổ giun lớp 7, dụng cụ mổ giun, mổ giun sán, thực hành mổ giun sinh học 7, video mổ giun đất, nêu 4 bước mổ giun đất,091554253

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn

Rate this post