🔹Các bạn có thể đọc thông tin chi tiết về combo 4 kỹ năng IELTS Online dành cho đầu ra 6.0-8.0, học cùng mình tại: 

Tag: ielts, ielts reading, chiến thuật ielts reading, note completion, ielts reading 9.0

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn